PENDAFTARAN SYARIKAT.

 

Syarikat yang berminat untuk berurusan dengan Kapar Energy Ventures Sdn Bhd perlu mendaftar terlebih dahulu sebagai vendor KEV dengan mengisi borang pendaftaran vendor berserta dengan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan seperti yang dinyatakan dibawah.

 

 

  • Profail / Pengalaman Syarikat Terkini
  • Salinan Sijil dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
  • Salinan Sijil dari Kementerian Kewangan (Ministry of Finance)
  • Salinan Sijil Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), jika berkaitan
  • Salinan Sijil Lembaga Pembinaan Industri Malaysia (CIDB)
  • Salinan Borang 9,24,13,49 dan 32.
  • Penyata Kewangan Syarikat (3 tahun kebelakang) yang telah disahkan.

 

Borang yang telah dilengkapkan berserta salinan dokumen yang telah disahkan hendaklah dihantar ke alamat seperti di bawah;

Unit Pengurusan Vendor

Bahagian Perolehan

Perkhidmatan Sokongan Bisnes

Kapar Energy Ventures Sdn. Bhd.

Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abd. Aziz,

42200 Kapar, Selangor

Email : vendor@kaparenergy.com.my